Wentylacja w mieszkaniu - jak poprawić wentylację w bloku?

Wentylacja jest jedną z podstawowych instalacji w każdym budynku mieszkalnym. Niezależnie więc od tego, czy mieszkasz w bloku, szeregowcu, czy domu jednorodzinnym - musisz o nią zadbać. Skoro wentylacji praktycznie nie widać na co dzień w domu, zapytasz zapewne "Po co?". Już wyjaśniamy! Dobra wentylacja w mieszkaniu pozwala cieszyć się czystym i zdrowszym powietrzem. Ponadto, dzięki dobrej wentylacji zapachy wydobywające się z mieszkań sąsiadów nie będą wyczuwalne w Twoich czterech ścianach. To tylko kilka z istotnych  powodów, dla których warto zatroszczyć się o dobrą wentylację. Dowiedz się więcej na temat tego, jak poprawić wentylację w mieszkaniu i poznaj najnowsze przepisy dotyczące kratek wentylacyjnych. 

 

Przepisy dotyczące kratek wentylacyjnych 

Najważniejsze przepisy dotyczące wentylacji w mieszkaniu i kratek wentylacyjnych znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w oraz Polskiej Normie PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

 

Z przedstawionych tam zapisów można wywnioskować, że "Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu". Ponadto, "Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien.", np. w łazience oraz "Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych." 

 

Z przepisów dotyczących kratek wentylacyjnych i wentylacji w mieszkaniu wynika również, że dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń powinien odbywać się przez skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, nawiewną wentylację mechaniczną lub inne urządzenia nawiewne oraz dodatkowe nawiewniki. 

wentylacja w mieszkaniu

Jak wygląda przegląd kominiarski w bloku? 

Kwestia wentylacji w mieszkaniu jest tak samo ważna zarówno dla nas jak i zarządcy budynku. Dlatego co jakiś czas będziemy mieli do czynienia z niezbędną kontrolą wentylacji w mieszkaniu oraz przeglądem kominiarskim w całym bloku, wykonywanym przez firmę zewnętrzną. Takie działania mają na celu sprawdzenie drożności i szczelności przewodów wentylacyjnych. W tym celu bada się cały pion i poszczególne mieszkania, aby upewnić się, że drożność wentylacji wszędzie jest prawidłowa. Należy pamiętać, że każda profesjonalnie wykonana usługa musi zostać potwierdzona dokumentem o przeprowadzonej kontroli. 

 

Kto odpowiada za brak wentylacji w mieszkaniu i jak rozpoznać złą wentylację? 

Zadbanie o prawidłową wentylację w bloku wielorodzinnym należy do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości. Jeżeli na wniosek Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego prowadzone będzie postępowanie w sprawie braku wentylacji w mieszkaniu, odpowiedzialność za to ponosi również właściciel lub zarządca nieruchomości. Nieprawidłowości związane ze złą wentylacją w mieszkaniu może zgłosić każdy lokator. Na co zatem zwrócić szczególną uwagę, jeśli podejrzewamy złą wentylację w mieszkaniu? 

 

  • Nieprzyjemny zapach - to jeden z pierwszych i najczęstszych sygnałów o nieprawidłowej wentylacji w mieszkaniu. Jeśli w pomieszczeniach czuć woń stęchlizny lub po całym mieszkaniu rozchodzą się inne zapachy, takie jak opary z gotowania lub dym papierosowy - problem należy niezwłocznie zgłosić zarządcy nieruchomości.
  • Parujące okna - to kolejny symptom złej wentylacji. Powodem do niepokoju powinna być skraplająca się na oknach woda, zaparowane szyby oraz długo utrzymujące się po kąpieli krople wody na kafelkach.
  • Pleśń - to najbardziej widoczna i zdecydowanie najmniej przyjemna oznaka złego przepływu powietrza w mieszkaniu. 
  • Inne objawy - do których zaliczyć można złe samopoczucie domowników, częste bóle głowy i ciągłe zmęczenie.

 

Jak poprawić wentylację w mieszkaniu? 

Jeśli mieszkasz w bloku wielorodzinnym, to całkowita wymiana instalacji wentylacyjnej z oczywistych powodów nie wchodzi w grę. Jest jednak kilka domowych sposobów, dzięki którym możemy samodzielnie poprawić wentylację w mieszkaniu. Po pierwsze pamiętaj o regularnym czyszczeniu kratek wentylacyjnych. Dzięki temu możesz poprawić ciąg wentylacyjny aż o 60%. Po drugie, zainwestuj w urządzenia wspomagające wentylację, czyli np dodatkowe nawiewniki w oknach. Dzięki nim świeże powietrze może swobodnie napływać z zewnątrz do środka pomieszczenia i być dalej usuwane przez system wentylacji grawitacyjnej.