Tramwaj na Naramowice - przetarg prawomocny

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych, drugi z oferentów miał 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, na złożenie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.  Odwołanie takie nie wpłynęło, a to oznacza, że spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie może rozpocząć procedurę zmierzającą do podpisania umowy z generalnym wykonawcą.

- Budowa tej trasy to jedna z najważniejszych inwestycji miejskich. Przygotowania do realizacji mogą wydawać się długie, ale praca wykonana rzetelnie na tym etapie w dużym stopniu gwarantuje planowy przebieg prac budowlanych. Dzięki obecnym standardom PIM-u, nasze zadania inwestycyjne realizowane są w przyjętych terminach i budżetach - mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Miasta. - Liczę, że wkrótce rozpoczną się roboty budowlane, na co czekają przede wszystkim mieszkańcy północnego Poznania.

Ze względu na dużą kwotę zamówienia i fakt współfinansowania tej inwestycji z środków Unii Europejskiej, zawarcie umowy  poprzedzone będzie obligatoryjną kontrolą Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Dokumenty przetargowe dziś zostały przekazane do Urzędu. Wyniku kontroli można spodziewać się w terminie do 30 dni od dnia ich doręczenia do UZP. Niezwłocznie po otrzymaniu pozytywnego wyniku będzie można podpisać umowę z wykonawcą.